Preskočit na obsah

Centrum optickej separácie a regranulácie plastov

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: recyklácia plastov
 • Dotknutá obec: Žiar nad Hronom, Ladomerská Vieska (okres: Žiar nad Hronom)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: ANAXI recycling, s.r.o., Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom
 • IČO Navrhovateľa: 52118291
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  03.09.2021
  Spracovateľ zámeru INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
  Text zámeru
  03.09.2021

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  19.11.2021