X Vážení návštevníci portálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že v piatok 22. 1. (po 16:00) bude Enviroportál nedostupný z dôvodu technickej údržby. Ďakujeme za pochopenie.
Tím Enviroportálu

Centrum obchodu a služieb Multitechnik - Šaľa

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovného zámeru je výstavba Centra obchodu a služieb Multitechnik, ktorý vznikne výstavbou novej budovy.
 • Dotknutá obec: Šaľa (okres: Šaľa)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Navrhovateľ: ESA INVEST SK s.r.o., Zvolen
 • IČO Navrhovateľa: 36049379
 • Povoľujúci orgán: OU Šaľa
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru EnviGeo, Banská Bystrica
  Právoplatné rozhodnutie
  08.08.2002