Preskočit na obsah

CENTRUM MBÚ Bystré

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Dotknutá obec: Bystré (okres: Vranov nad Topľou)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Vranov n.Topľou
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. slobody 5, 09301 Vranov n./Topľou
 • Navrhovateľ: KOSIT a.s.
 • IČO Navrhovateľa: 36205214
 • Povoľujúci orgán:
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  04.05.2022
  Spracovateľ zámeru Mgr. Alexander Starinský
  Text zámeru
  03.05.2022
  04.05.2022
  04.05.2022