Preskočit na obsah

Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu Poprad

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
  • Zistovacie konanie

Základne informácie