Preskočit na obsah

Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu Poprad

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti bude zhodnocovanie ostatných odpadov mechanickou úpravou a zhodnocovanie vybraných druhov BRO biologickými postupmi.
 • Dotknutá obec: Poprad, Gánovce (okres: Poprad)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Poprad
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nábrežie Jána Pavla II. 16, 05844 Poprad
 • Navrhovateľ: Brantner Poprad, s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 36444618
 • Povoľujúci orgán: SIŽP
  Mesto Poprad
  Obec Gánovce
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  23.11.2022
  Spracovateľ zámeru ENVICONSULT, spol. s r.o.
  Text zámeru
  23.11.2022
  23.11.2022
  23.11.2022
  23.11.2022
  23.11.2022
  23.11.2022