Preskočit na obsah

Čadca – rieka Kysuca, protipovodňové opatrenia

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.7 Objekty protipovodnovej ochrany
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhnuté opatrenia spočívajú vo vybudovaní protipovodňovej línie, pozostávajúcej z ochrannej hrádze, resp. z protipovodňového nábrežného múru pri zastavaných úsekoch.
 • Dotknutá obec: Čadca (okres: Čadca)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Čadca
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Horná 2483, 02201 Čadca
 • Navrhovateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
 • IČO Navrhovateľa: 36022047
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  02.03.2023
  02.03.2023

  Zámer

  Informácia o zámere
  23.11.2022
  Spracovateľ zámeru GABEX, s.r.o, Bratislava
  Text zámeru
  23.11.2022
  23.11.2022