Čadca – Podzávoz, skládka odpadov NNO – 2. kazeta, SO-206 zakrytie a rekultivácia

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.3 Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpecný s kapacitou
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov
 • Dotknutá obec: Čadca (okres: Čadca)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: JOKO-EKO s. r. o., Podzávoz 320, 022 01 Čadca
 • IČO Navrhovateľa: 52468933
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  26.11.2020
  Text oznámenia o zmene
  26.11.2020
  26.11.2020