Preskočit na obsah

Bytový súbor Hrubé Lúky – Agátová, Bratislava

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zámeru je výstavba 5 obytných blokov, z ktorých 4 budú tvorené bytovými domami (Blok A, B, D, E) a 1 blok (C) bude projektovaný ako Seniorcentrum. Každý z objektov bude vybavený recepciou a potrebnými spoločnými priestormi. Bytové objekty majú riešené hromadné garáže v 2 podlažnom suteréne budov. Seniorcentrum bude mať v 2 podlažnom suteréne navrhnuté garáže a sklady. V rámci bytového súboru je navrhnutá materská škola.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Dúbravka (okres: Bratislava IV)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: CC THETA, s. r. o., Mýtna 48, 811 07 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 50286421
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava – Dúbravka, Žatevná 2241, 841 01 Bratislava
  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  25.04.2022
  Spracovateľ zámeru EKOCONSULT - enviro, a. s.
  Text zámeru
  25.04.2022
  25.04.2022