Bytový a občiansky súbor stavieb Devínska Nová Ves "Pod srdcom"

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vytvorenie nového trvalého a prechodného bývania s občianskou vybavenosťou na voľných nevyužívaných pozemkoch.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Devínska Nová Ves (okres: Bratislava IV)
 • Príslušný orgán: OÚ ŽP Bratislava
 • Navrhovateľ: PROXENTA Private Equity, s. r. o.
 • IČO Navrhovateľa: 35962160
 • Povoľujúci orgán: MÚ DNV, OÚ BA OSŽP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru ENPRO Consult, s. r. o.
  Text zámeru
  08.04.2019
  08.04.2019
  30.07.2019