Preskočit na obsah

Bytový dom - Vajnorská ulica

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovať nový bytový dom s príslušnými parkovacími plochami pre cca 199 obyvateľov.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Nové Mesto (okres: Bratislava III)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad ŽP Bratislava
 • Navrhovateľ: KLM Group s.r.o. , Tupého 25/a, 831 01 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 45244863
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, OÚŽP v BA, odbor ŠVS
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  02.05.2012
  Spracovateľ zámeru EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava
  Text zámeru
  02.05.2012
  02.05.2012
  02.05.2012
  02.05.2012
  02.05.2012
  02.05.2012
  02.05.2012
  Právoplatné rozhodnutie
  26.06.2012