Preskočit na obsah

Bytový dom s občianskou vybavenosťou, Muchovo nám. v MČ Bratislava Petržalka

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba bytového domu s občianskou vybavenosťou .
 • Dotknutá obec: Bratislava - Petržalka (okres: Bratislava V)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: Eclipse Invest, s.r.o., Dorastenecká 46, 831 07 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 46014551
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava - Petržalka, Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  27.08.2014
  Spracovateľ zámeru ENVIS, s. r. o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
  Text zámeru
  27.08.2014
  Právoplatné rozhodnutie
  20.10.2014