Preskočit na obsah

Bytový dom Centrum Priekopa, ul. Uzlovská, Martin

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: *.* Iný dôvod posudzovania

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom je umiestnenie, resp. výstavba bytového domu ako novej stavby na existujúcich zastavaných pozemkoch.
 • Dotknutá obec: Martin (okres: Martin)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Centrum Priekopa, s. r. o., Vojtecha Spanyola 1754/45, 010 01 Žilina
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán: Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského, 036 49 Martin
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Podnet

  Podnet podal Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava
  Informácia pre verejnosť
  29.11.2021
  Text podnetu
  29.11.2021
  10.05.2022