BYTOVÉ DOMY VTÁČNIK, Bratislava - Nové Mesto, Vinohrady

 • Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.14 Projekty rozvoja obcí vrátane a) bytových budov b) budov pre obchod a/alebo služby c) budov pre kultúru a verejnú zábavu d) budov pre administratívu e) škôl, univerzít a budov pre vzdelávanie f) nemocničných budov a zdravotníckych zariadení g) skladov h) komplexov dvoch a viacerých objektov uvedených v písmenách a) až g) i) garáží alebo komplexu garážových budov od 500 stojísk k) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) až j)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba a prevádzka 7 bytových domov s prislúchajúcou technickou a dopravnou infraštruktúrou
 • Dotknutá obec: Bratislava - Nové Mesto (okres: Bratislava III)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad ŽP Bratislava
 • Navrhovateľ: BB Finance s.r.o., Humenské nám. 1, 851 07 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 44756640
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, OÚŽP v BA, odbor ŠVS
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.