Bytové domy „Pri mlyne“ v Skalici

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: *.* Iný dôvod posudzovania

Základne informácie

 • Účel akcie: Podnet na posúdenie bytových domov Pri mlyne 1-4.
 • Dotknutá obec: Skalica (okres: Skalica)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: WM Invest SK, s.r.o., Nevädzova 6E, 821 01 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán: Mestský úrad Skalica, stavebný úrad, Námestie Slobody 145/10, 909 01 Skalica
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Podnet

  Podnet podal Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O. BOX 218, 850 00 Bratislava
  Informácia pre verejnosť
  03.07.2018
  Text podnetu
  03.07.2018
  Prerušenie/zastavenie konania
  16.01.2019