Preskočit na obsah

Bytové domy - Haburská ulica, Bratislava

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Stavba pozostáva z dvoch bytových domov. Súčasťou stavby je dobudovanie obslužnej komunikácie, parkoviska.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Navrhovateľ: Stav-Trade spol. s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán: Miestny úrad MČ Bratislava - Ružinov
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru PD Projekt spol. s.r.o.
  Právoplatné rozhodnutie
  14.10.2003