Bunkovce - Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu inovatívnou technológiou.

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je zhodnocovanie komunálneho plastového odpadu využitím modernej ekologickej mobilnej technológie Plast Energy LT 2000.
 • Dotknutá obec: Bunkovce (okres: Sobrance)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: EKOPLASTIKA Rožňava s.r.o, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 47627557
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tyršova 12, 073 01 Sobrance
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  21.12.2016
  Spracovateľ zámeru Dušan Olah
  Text zámeru
  21.12.2016

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  07.02.2017

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  09.05.2017
  Spracovateľ správy o hodnotení Ing. Juraj Musil
  Text správy o hodnotení
  09.05.2017

  Verejné prerokovanie

  V zasadacke Obecného úradu v Bunkovciach 01.06.2017 o 17:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  13.10.2017
  Odvolanie/ rozklad proti záverečnému stanovisku
  06.11.2017