Bryndziareň - Liptovská Mliekareň a.s., Liptovský Mikuláš

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 12.8 Mliekarne a priemyselné výrobne mliečnych výrobkov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Pesťahovanie pracoviska bryndziareň z prevádzky Ružomberok a vybudovanie priestoru v hlavnej výrobnej budove v areáli Liptovskej Mliekarne a. s.
 • Dotknutá obec: Liptovský Mikuláš (okres: Liptovský Mikuláš)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva,
 • Navrhovateľ: Liptovská Mliekáreň, a.s., Liptovský Mikuláš
 • IČO Navrhovateľa: 31562876
 • Povoľujúci orgán: OU Liptovský Mikuláš
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.