Preskočit na obsah

Bratislavská športová akadémia

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 14.5 Športové a rekreacné areály vrátane trvalých kempingov a karavánových miest neuvedené v položkách c. 1 – 4 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Oživenie a reštrukturalizácia celého športového areálu - nevyužívaného územia, v spolupráci so zahraničnými a bratislavskými športovými klubmi, s vybudovaním komplexného športového areálu nadmestského významu, ktorý poskytne služby vrcholovým športovcom a širokej verejnosti.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Podunajské Biskupice (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: Hviezdna 1, s.r.o., Hviezdna 1, 821 06 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 50530143
 • Povoľujúci orgán: MČ BA - Podunajské Biskupice
  OÚ BA
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  09.08.2021
  Spracovateľ zámeru Patrick Lutter
  Text zámeru
  05.08.2021
  25.02.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  15.06.2022