Preskočit na obsah

Bratislava- Rača- Polyfunkčný súbor "Rustaveliho"

 • Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.14 Projekty rozvoja obcí vrátane a) bytových budov b) budov pre obchod a/alebo služby c) budov pre kultúru a verejnú zábavu d) budov pre administratívu e) škôl, univerzít a budov pre vzdelávanie f) nemocničných budov a zdravotníckych zariadení g) skladov h) komplexov dvoch a viacerých objektov uvedených v písmenách a) až g) i) garáží alebo komplexu garážových budov od 500 stojísk k) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) až j)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba a prevádzka polyfunkčného súboru s funkčnou náplňou bývania, ako aj s funkciou občianskej vybavenosti a s prislúchajúcou statickou dopravou v podzemných garážach a na teréne.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Rača (okres: Bratislava III)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad ŽP Bratislava
 • Navrhovateľ: INTERCOM Agentúra s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 35866110
 • Povoľujúci orgán: MČ Bratislava- Rača
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  27.08.2007
  Spracovateľ zámeru EKOJET spol. s r.o.
  Text zámeru
  24.08.2007
  28.08.2007
  28.08.2007
  Právoplatné rozhodnutie
  04.10.2007