Preskočit na obsah

Bratislava 2030 - Program rozvoja obce 2022 -2030

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom dokumentu je definovanie rozvojového potenciálu a limitov mesta, nastavenie strategických priorít a indikatívneho implementačného rámca na dosahovanie vytýčených cieľov. Ide o kľúčový dokument pre riadenie samosprávy identifikujúci problémy a kľúčové výzvy, definujúci ciele a priority rozvoja mesta do budúcnosti. Prináša súbor opatrení a nástrojov, ktorými bude môcť samospráva stanovené ciele dosiahnuť.
 • Dotknutá obec: Okres Bratislava V, Okres Bratislava III, Okres Bratislava II, Okres Bratislava I, Okres Bratislava IV (okresy: Bratislava V, Bratislava III, Bratislava II, Bratislava IV)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Obstarávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
 • IČO Obstarávateľa: 00603481
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  24.06.2022
  Oznámenie
  24.06.2022