Bioplynová stanica Koš

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmena navrhovanej činnosti predstavuje rozšírenie porfólia odpadov zhodnocovaných v procese fermentácie v bioplynovej stanici Koš.
 • Dotknutá obec: Koš (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prievidza
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 • Navrhovateľ: MALICO, s. r. o., Dr. V. Clementisa 10, 821 02 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 46621113
 • Povoľujúci orgán: OU Prievidza, OSZP
  RVPS Prievidza
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.