Preskočit na obsah

BIOFARMA KAŠKA - Vrbovce

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.9 Návrhy na reštrukturalizáciu vidieckych usadlostí
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zrušenie výstavby penziónu a výstavby rodinného domu s prislúchajúcou infraštruktúrou a namiesto toho návrh prestavby rodinného domu, prestavby hospodárskeho objektu na relaxačno-edukačný objekt, zmeny funkčného využitia chalupy na ubytovanie v súkromí, prestavby stodoly na rekreačnú chatu, vybudovania vonkajšieho wellness, vybudovania altánku s grilom a pecou na chlieb, opravy garáže a vybudovanie drobnej chatky, zníženia počtu parkovacích miest k pôvodnému objektu penziónu, zvýšenia počtu parkovacích miest vo vstupnej časti areálu pri objekte Predaj z dvora, úpravy trasy areálových komunikácií.
 • Dotknutá obec: Vrbovce (okres: Myjava)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Myjava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Moravská 1, 907 01 Myjava
 • Navrhovateľ: Biofarma Kaška s.r.o.,Na Grunte č. 13642/17, Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 46831535
 • Povoľujúci orgán: Obec Vrbovce
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  20.04.2021
  Text oznámenia o zmene
  20.04.2021
  20.04.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  21.07.2021

  Zámer

  Právoplatné rozhodnutie
  14.09.2021
  14.09.2021