Preskočit na obsah

BIDSF D4.2 „Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu“ druhá etapa vyraďovania JE V 1

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.4 Jadrové elektrárne a iné zariadenia s jadrovými reaktormi (s výnimkou výskumných zariadení na výrobu a konverziu štiepnych a obohatených materiálov, ktorých maximálny tepelný výkon nepresahuje 1 kW stáleho tepelného výkonu) vrátane
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmena sa týka len spôsobu a použitých technológií pre demontáž vybraných veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu, nakladania s tieniacimi kazetami reaktora a čiastočne aj nakladania so vzniknutými sekundárnymi rádioaktívnymi odpadmi.
 • Dotknutá obec: Veľké Kostoľany, Nižná, Žlkovce, Dolné Dubové, Jaslovské Bohunice, Pečeňady, Radošovce, Malženice, Ratkovce (okresy: Piešťany, Hlohovec, Trnava)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35946024
 • Povoľujúci orgán: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská č. 27, P. O. BOX č. 24, 820 07 Bratislava 27
  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 166/52, 821 02 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  17.01.2018
  Text oznámenia o zmene
  17.01.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  12.06.2018