Betliar - Nižná Maša - Pstruhová farma

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.2 Intenzívny chov rýb
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je intenzívny chov rýb na pstruhovej farme, pričom toto územie bude využívané aj na rekreačno – športový charakter, spočívajúci v športovom rybolove. Navrhovaná činnosť je v záujmovom území novou činnosťou.
 • Dotknutá obec: Betliar (okres: Rožňava)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Rožňava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ernesta Rótha 30, 04801 Rožňava
 • Navrhovateľ: Fisch Welt s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 51903156
 • Povoľujúci orgán: Stavebný úrad Obec Betliar
  Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  13.07.2020
  Spracovateľ zámeru ENVEX, s.r.o., Šafariková 91, 048 01 Rožňava
  Text zámeru
  13.07.2020