Preskočit na obsah

Betliar - Nižná Maša - Pstruhová farma

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.2 Intenzívny chov rýb
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je intenzívny chov rýb na pstruhovej farme, pričom toto územie bude využívané aj na rekreačno – športový charakter, spočívajúci v športovom rybolove. Navrhovaná činnosť je v záujmovom území novou činnosťou.
 • Dotknutá obec: Betliar (okres: Rožňava)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Rožňava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ernesta Rótha 30, 04801 Rožňava
 • Navrhovateľ: Fisch Welt s.r.o., Mliečna 14A/1945, 040 14 Košice - Košická Nová Ves
 • IČO Navrhovateľa: 51903156
 • Povoľujúci orgán: OU-RRV-OSZP
  Stavebný úrad
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  13.07.2020
  Spracovateľ zámeru ENVEX, s.r.o., Šafariková 91, 048 01 Rožňava
  Text zámeru
  13.07.2020

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  30.09.2020

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  23.11.2020
  Spracovateľ správy o hodnotení ENVEX, s.r.o., Šafárikova 91, 048 01 Rožňava
  Text správy o hodnotení
  23.11.2020
  23.11.2020
  23.11.2020

  Verejné prerokovanie

  Verejné prerokovanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti „Betliar – Nižná Maša – Pstruhová farma“ sa uskutoční dňa 29. decembra 2020 (utorok) o 10.00 hod v sále Kultúrneho domu v Betliari. Účastníci verejného prekovania musia mať zakryté ústa a nos ochranným rúškom a musia sa preukázať certifikovaným antigénovým testom na COVID-19 tesne pred verejným prerokovaním. Vzhľadom na to, že výsledok testu nesmie byť starší ako 12 hodín, testovanie je potrebné absolvovať v deň stretnutia 29.12.2020. Na testovanie je možné využiť odberové miesto na Červenom kríži v Rožňave.Vzhľadom na platnú pandemickú situáciu odporúčame zainteresovaným osobám uprednostniť podávanie pripomienok a stanovísk formou elektronickej alebo písomnej komunikácie. 29.12.2020 o 10:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  14.04.2021
  24.05.2021
  Odvolanie/ rozklad proti záverečnému stanovisku
  03.05.2021
  09.06.2021