Beladice - rozšírenie ČOV

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 10.6 Cistiarne odpadových vôd a kanalizacné siete
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie