Preskočit na obsah

BD PEZINOK SEVER

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie 3 nových domov s vlastným zázemím a využitia funkčného potenciálu územia.
 • Dotknutá obec: Okres Pezinok (okres: Pezinok)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby SR Okresný úrad Pezinok
 • Navrhovateľ: HRE 01 j. s. a. Trnavská cesta 74/a, 821 02 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 54795982
 • Povoľujúci orgán: OU PK, MÚ Pezinok
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru EKOJET, s. r. o., Staré Grunty 9 A, 841 04 Bratislava
  Text zámeru
  06.06.2023
  30.08.2023
  30.08.2023
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  26.09.2023