BC (Bajkalská Centre) Bratislava

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: BC (Bajkalská Centre) je koncipovaný ako polyfunkčný areál poskytujúci širokú škálu prenajímateľných priestorov pre administratívu, obchod a služby.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Nové Mesto (okres: Bratislava III)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Navrhovateľ: MP Trust spol. s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 35821477
 • Povoľujúci orgán: OU Bratislava I, OU Bratislava II, OU Bratislava III
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru HES - COMGEO spol. s.r.o.
  Právoplatné rozhodnutie