Banská činnosť - ťažba a úprava ropy na ložisku Jakubov - západ

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 1.4 ťažba a úprava ropy
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Ťažba a úprava ropy.
 • Dotknutá obec: Jakubov (okres: Malacky)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva,
 • Navrhovateľ: NAFTA a.s., Gbely
 • IČO Navrhovateľa: 31409938
 • Povoľujúci orgán: OU Malacky
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.