Preskočit na obsah

Autoumváreň, Senec

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba autoumyvárne a úprava spevnených plôch. Realizácia bude na existujúcich spevnených plochách, ktoré v súčasnej dobe slúžia ako parkovacie státia pre osobné automobily.
 • Dotknutá obec: Senec (okres: Senec)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Senec Okresný úrad ŽP Senec
 • Navrhovateľ: LUX WASH, s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 45619875
 • Povoľujúci orgán: OÚ SC, Mesto Senec
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  25.05.2022
  Text oznámenia o zmene
  25.05.2022

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien