Areál skladov Ličartovce

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.15 Projekty budovania priemyselných zón vrátane priemyselných parkov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Dostavba existujúceho areálu novými halovými stavbami vrátane prevádzkových plôch na disponibilných vnútroareálových plochách.
 • Dotknutá obec: Ličartovce (okres: Prešov)
 • Príslušný orgán: OkÚ Prešov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Mieru 3, 08001 Prešov
 • Navrhovateľ: Virkon s.r.o., Dunajská 46, 811 08 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 46606092
 • Povoľujúci orgán: stavebný úrad , OÚ Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  13.12.2018
  Text oznámenia o zmene
  11.12.2018