Preskočit na obsah

Areál pre výkup druhotných surovín Považské Podhradie 450

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zber a výkup kovových odpadov a ich zhromažďovanie sa bude uskutočňovať na vlastnom pozemku v k. ú. Považské Podhradie vedenom na LV 4361, priestor je o rozlohe cca 2000 m2, má upravenú spevnenú plochu, ORL- typ AS TOP 15 DSF, mostovú váhu, prevádzkovo skladový objekt, lis, nožnice, nakladač, autodopravu. Objekt je prízemný o pôdorysných rozmeroch 12x20 m o celkovej výške 5,5 m v skladovej časti, dvojpodlažný o výške 7,5 m v administratívno - sociálnej časti, zastrešený plytkou sedlovou strechou. V zberni sa bude vykonávať zber kovových a nekovových odpadov. Vykúpené odpady sa budú ukladať do pripravených označených veľkokapacitných kontajnerov. Pre každý druh odpadu bude vymedzený príslušný kontajner. V zberni sa vykonáva úprava odpadov ako je rezanie, strihanie, lisovanie. Odpady budú zabezpečené proti odcudzeniu.
 • Dotknutá obec: Považská Bystrica (okres: Považská Bystrica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Považská Bystrica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica
 • Navrhovateľ: Ľubomír Jágrik- JUMBO, 018 12 Brvnište 559
 • IČO Navrhovateľa: 34365176
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Považská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  13.09.2016
  Právoplatné rozhodnutie
  17.10.2016