Areál pre spracovanie a skladovanie obilia – zmena č. 1

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 12.13 Prevádzky na spracovanie ostatných rastlinných surovín a živočíšnych surovín neuvedených v položkách č. 1 až 13

Základne informácie

 • Účel akcie: Prvoradým cieľom zmeny navrhovanej činnosti je okrem skladovania aj spracovanie obilia s príslušnou technológiou, vertikálnou miešačkou a prisávacím šrotovníkom.
 • Dotknutá obec: Dolný Štál (okres: Dunajská Streda)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Dunajská Streda
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
 • Navrhovateľ: QUESTER, spol. s r. o.
 • IČO Navrhovateľa: 31430554
 • Povoľujúci orgán:
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.