Preskočit na obsah

Areál P.G.A. Bratislava Petržalka

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba 3 urbánnych blokov s objektmi na bývanie, obchod, služby, administratívu a parkovaním pre 5 900 vozidiel.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Petržalka (okres: Bratislava V)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: P.G.A. spol. s r.o., Alstrova 6477/202, 831 06 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35867493
 • Povoľujúci orgán: MČ Bratislava Petržalka
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  28.10.2014
  Spracovateľ zámeru EKOJET, s.r.o.
  Text zámeru
  28.10.2014

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  19.12.2014