Preskočit na obsah

Areál obaľovačky asfaltových zmesí, Mýtna

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 6.4 Obalovne živicných zmesí
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie