Preskočit na obsah

Areál hypermarket TESCO, Považská Bystrica

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zámer je pracovaný na výstavbu areálu hypermarketu TESCO a ďalších objektov a malej čerpacej stanice pohonných hmôt.
 • Dotknutá obec: Považská Bystrica (okres: Považská Bystrica)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Navrhovateľ: TESCO STORES SR, a.s. Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 31321828
 • Povoľujúci orgán: OÚ Považská Bystrica
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Ekopolis s.r.o. Martin
  Právoplatné rozhodnutie
  17.07.2002

  Fotografie