Preskočit na obsah

Apartmánový hotel Stupava

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudoavanie hotela s príslušným parkovaním.
 • Dotknutá obec: Stupava (okres: Malacky)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Herald s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 53591003
 • Povoľujúci orgán: Mesto Stupava, stavebný úrad
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Podnet

  Podnet podal OZ Za čisté Slovensko
  Informácia pre verejnosť
  20.03.2023
  Text podnetu
  20.03.2023