Preskočit na obsah

Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Nováky v oblasti tepelnej energetiky na roky 2021 - 2026

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky je zhodnotenie súčasného stavu zariadení na výrobu a spotrebu tepla v meste Nováky so súborom opatrení vedúcich k rozvoju tepelnej energetiky v meste
 • Dotknutá obec: Nováky, Zemianske Kostoľany, Koš, Opatovce nad Nitrou, Lehota pod Vtáčnikom, Nitrianske Sučany, Diviacka Nová Ves (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prievidza
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 • Obstarávateľ: mesto Nováky
 • IČO Obstarávateľa: 00318361
 • Schvaľujúci orgán: mesto Nováky
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  06.04.2021
  Oznámenie
  06.04.2021
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  07.05.2021
  Text strategického dokumentu
  06.04.2021