Aglomerácia Valaská Belá - kanalizácia a ČOV

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba kanalizácie „A“ v rozsahu 14 566 m, kanalizácie „B“ v rozsahu 3 427 m a čistiarne odpadových vôd Valaská Belá pre 2 210 EO.
 • Dotknutá obec: Valaská Belá (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prievidza
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 • Navrhovateľ: Aglomerácia Valaská Belá - kanalizácia a ČOV
 • IČO Navrhovateľa: 36056006
 • Povoľujúci orgán: OÚ Prievidza, OSŽP, obec Valaská Belá
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.