Aglomerácia Diviaky nad Nitricou – Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou, kanalizácia a ČOV

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba splaškovej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd (2. linka) s vypúšťaním do vyčistených vôd do recipientu Nitrica pre aglomeráciu Diviaky nad Nitricou (obce Diviacka Nová Ves a Diviaky nad Nitricou)
 • Dotknutá obec: Diviaky nad Nitricou, Diviacka Nová Ves (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prievidza
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 • Navrhovateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
 • IČO Navrhovateľa: 36056006
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Prievidza, OSŽP
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.