Aglomerácia Chrenovec - Brusno - splašková kanalizácia

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovaná zmena činnosti spočíva vo vybudovaní stokovej siete v obciach Chrenovec- Brusno, Lipník, Ráztočno, Veľká Čausa a odvedení vôd do ČOV Handlová
 • Dotknutá obec: Veľká Čausa, Ráztočno, Chrenovec - Brusno, Jalovec, Lipník (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prievidza
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 • Navrhovateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
 • IČO Navrhovateľa: 36056006
 • Povoľujúci orgán: Mesto Prievidza, Okresný úrad Prievidza, OSŽP
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.