Administratívna budova B.O.C - Továrenská ulica Košice

 • Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.14 Projekty rozvoja obcí vrátane a) bytových budov b) budov pre obchod a/alebo služby c) budov pre kultúru a verejnú zábavu d) budov pre administratívu e) škôl, univerzít a budov pre vzdelávanie f) nemocničných budov a zdravotníckych zariadení g) skladov h) komplexov dvoch a viacerých objektov uvedených v písmenách a) až g) i) garáží alebo komplexu garážových budov od 500 stojísk k) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) až j)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba administratívnej budovy a podzemného parkoviska o celkovej úžitkovej ploche cca 12 000 m2.
 • Dotknutá obec: Košice - Staré Mesto (okres: Košice I)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad ŽP Košice
 • Navrhovateľ: REPREX s.r.o., Senný trh 2, 040 01 Košice
 • IČO Navrhovateľa: 36215996
 • Povoľujúci orgán: Stavebný úrad Mesto Košice, Pracovisko č. 1, MÚMČ Košice-Staré mesto
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.