Preskočit na obsah

Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavným dôvodom pre vypracovanie adaptačnej stratégie na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji je absencia regionálneho / krajského dokumentu zaoberajúceho sa problematikou zmeny klímy a jej dôsledkov. Hlavným cieľom adaptačnej stratégie je znižovanie citlivosti na klimatickú zmenu v oblasti životného prostredia, fyzickej infraštruktúry, v oblasti ekonomiky a sociálnych vecí a zvyšovanie adaptačnej kapacity Košického kraja na dôsledky klimatickej zmeny.
 • Dotknutá obec: Okres Košice IV, Okres Rožňava, Okres Trebišov, Okres Košice II, Okres Košice I, Okres Sobrance, Okres Košice - okolie, Okres Košice III, Okres Michalovce, Okres Spišská Nová Ves, Okres Gelnica (okresy: Košice IV, Rožňava, Trebišov, Košice II, Košice I, Sobrance, Košice - okolie, Košice III, Michalovce, Spišská Nová Ves)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Košice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 52, 041 26 Košice
 • Obstarávateľ: Košický samosprávny kraj
 • IČO Obstarávateľa: 35541016
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  04.05.2023
  Oznámenie
  04.05.2023

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  10.07.2023
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  10.07.2023