2017 - Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.1 Dialnice a rýchlostné cesty vrátane objektov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Úprava lesnej cesty, jestvujúcich miestnych komunikácií a riešenie odvodnenia.
 • Dotknutá obec: Žilina (okres: Žilina)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35919001
 • Povoľujúci orgán: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, odbor pozemných komunikácií, Námestie slobody č. 6, P. O. Box 100, 810 05 Bratislava

  Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.