Preskočit na obsah

2. etapa vyraďovania JE V1 – zmena v koncovom stave demolácie stavebných objektov v rámci realizácie projektu D4.7

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.4 Jadrové elektrárne a iné zariadenia s jadrovými reaktormi (s výnimkou výskumných zariadení na výrobu a konverziu štiepnych a obohatených materiálov, ktorých maximálny tepelný výkon nepresahuje 1 kW stáleho tepelného výkonu) vrátane
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Projekt vyraďovania D4.7 je významným projektom, ktorým sa zabezpečuje ukončenie procesu vyraďovania JE V1 a zahŕňa činnosti dekontaminácie, demolácie budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu za účelom jeho uvoľnenia spod pôsobnosti Atómového zákona č. 541/2004 Z. z.
 • Dotknutá obec: Veľké Kostoľany, Nižná, Ružindol, Dolné Dubové, Žlkovce, Jaslovské Bohunice, Radošovce, Pečeňady, Malženice, Ratkovce (okresy: Piešťany, Trnava, Hlohovec)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35946024
 • Povoľujúci orgán: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská č. 27, P. O. BOX č. 24,
  820 07 Bratislava 27
  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 166/52, 821 02 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  03.07.2018
  Text oznámenia o zmene
  03.07.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  09.01.2019
  01.02.2019
  Právoplatné rozhodnutie
  27.02.2019