Preskočit na obsah

2. etapa vyraďovania jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice

  • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 2.4 Jadrové elektrárne a iné zariadenia s jadrovými reaktormi (s výnimkou výskumných zariadení na výrobu a konverziu štiepnych a obohatených materiálov, ktorých maximálny tepelný výkon nepresahuje 1 kW stáleho tepelného výkonu) vrátane 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie