„Zmena Operačného programu Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 – 2020“ verzia 3.0

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Obsahom navrhovanej zmeny OP ĽZ je prispôsobenie implementácie programu na roky 2018 – 2020 reálnym spoločenským potrebám v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, sociálnych potrieb vo vzťahu k rozvoju ľudského kapitálu a účasti čo najširšieho spektra potenciálnych účastníkov na aktivitách podporovaných v rámci OP ĽZ.
 • Dotknutá obec: Slovenská republika (okres: )
 • Príslušný orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Obstarávateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 • IČO Obstarávateľa: 00681156
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  22.06.2018
  Oznámenie
  22.06.2018
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  12.07.2018
  Text strategického dokumentu
  22.06.2018