"Zmena a doplnok č. 5 ÚPN-O SPIŠSKÁ TEPLICA" v katastrálnom území Spišská Teplica

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
  • Oblasť: podla § 4, ods. 1
  • Zistovacie konanie

Základne informácie