(zmena č.6) Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.1 Dialnice a rýchlostné cesty vrátane objektov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Upresnenie technického riešenia objektov.
 • Dotknutá obec: Višňové, Rosina, Lietavská Lúčka, Žilina, Turie (okres: Žilina)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, v zastúpení splnomocnencom Terraprojekt, a.s., Podunajská 24, 821 06 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35919001
 • Povoľujúci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 6, P.O. Box 100, 810 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  18.12.2017
  Text oznámenia o zmene
  18.12.2017
  Prerušenie/zastavenie konania
  08.01.2018