(Zmena 2) Privádzač Spišská Nová Ves – Levoča, II. etapa

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.1 Dialnice a rýchlostné cesty vrátane objektov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je spracované z dôvodu zmien niekoľkých stavebných objektov oproti DSP, ktoré vyplynuli z detailnejšieho rozpracovania technického riešenia pred realizačnou fázou.
 • Dotknutá obec: Levoča (okres: Levoča)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35919001
 • Povoľujúci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 6, P.O. Box 100, 810 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  04.04.2017
  04.04.2017
  04.04.2017
  04.04.2017
  04.04.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  06.06.2017
  Právoplatné rozhodnutie
  11.08.2017