Preskočit na obsah

Zhodnocovanie plastov tepelným postupom

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Materiálové zhodnocovanie odpadových plastov
 • Dotknutá obec: Nižná Jedľová (okres: Svidník)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Infinitys, s.r.o., 089 01 Nižná Jedľová 43
 • IČO Navrhovateľa: 48011479
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  19.05.2022
  Spracovateľ zámeru Ing. Vladimír Jenčurák
  Text zámeru
  19.05.2022