„Výkup farebných kovov, železného šrotu a papiera, Úľany nad Žitavou“

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom navrhovanej činnosti je realizácia prevádzky na výkup, zber, zhromažďovanie, triedenie a dočasné skladovanie vyzbieraných farebných kovov, železného šrotu a papiera kategórie „O“ za účelom využitia funkčného potenciálu dotknutého pozemku.
 • Dotknutá obec: Úľany nad Žitavou (okres: Nové Zámky)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad ŽP Nové Zámky
 • Navrhovateľ: AMG Recykling s. r. o., Karpatské námestie 10A, Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 51286785
 • Povoľujúci orgán: Obec Úľany nad Žitavou, OUNZ OSZP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  18.03.2020
  Spracovateľ zámeru EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9/A, 841 04 Bratislava
  Text zámeru
  18.03.2020
  18.03.2020
  18.03.2020
  18.03.2020
  18.03.2020
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  27.05.2020